Ministarstvo

Ministarstvo

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K  skrbi o osiguranju kontinuirane primjene Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“ br. 6/18 i 4/21), kao i primjenu zakonskih i drugih propisa koje imaju za svrhu zaštitu prava branitelja i članova njihovih obitelji.

VIZIJA

Inspirirani temeljnim vrijednostima i ohrabreni zaslugama sudionika Domovinskog rata, Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K će osigurati zaštitu digniteta i trajnog sjećanja nemjerljive žrtve branitelja.

MISIJA

Sustavnim provođenjem Zakonom utvrđenih prava svih stradalnika Domovinskog rata, rukovodeći se njihovim potrebama, kreirati ćemo visokokvalitetne programe i donositi uvjerljive odluke o zaštiti i promicanju prava braniteljske populacije, te ćemo javnost učiniti osjetljivom za njihove potrebe.