Najava Javnih poziva za „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2023“

Najava Javnih poziva za „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2023“

Dana 08.09.2023. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Vlade HNŽ, bit će objavljeni Javni pozivi za projekte Ministarstva za pitanja branitelja/boraca u HNŽ/K, i to: „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2023“. Javni pozivi će biti otvoreni 20 dana, nakon čega će komisija za vrednovanje zahtjeva sačiniti listu zahtjeva poslodavaca koji su ostvarili pravo na sufinanciranje zapošljavanja.

Ciljna skupina „Projekta sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023“ su nezaposlene osobe, djeca poginulih i nestalih branitelja/šehida prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK dan prije zaključivanja ugovora o radu s poslodavcem i osobe koje su zaposlene po Programima sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja/boraca iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine.

Ciljna skupina „Projekta sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2023“ su: nezaposlene osobe djeca ratnih vojnih invalida, koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK dan prije zaključivanja ugovora o radu s poslodavcem i osobe koje su zaposlene po Programima sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine.

Nezaposlene osobe iz ciljne skupine, mogu već od danas putem obrasca P1 dostaviti svoje podatke Službi radi izrade evidencije koja će biti ažurirana svaki dan do zatvaranja Javnog poziva, te će biti dostupan na upit poslodavaca. Poslodavac može tražiti sufinanciranje zapošljavanja i za osobu koja nije u ovoj evidenciji, ali koja ispunjava kriterije Projekta.

Pravo prijave na Javni poziv će imati svi pravni subjekti koji imaju registriranu djelatnost na području Federacije BiH, a koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Poslodavcima koji ostvare pravo na sufinanciranje Služba će mjesečno isplaćivati/refundirati iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stupnju stručnog obrazovanja, i to 900,00 KM za osobe sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem, i 700,00 KM za osobe sa ostalim stupnjevima obrazovanja. Refundirani iznos se u cijelosti odnosi na neto plaću sufinancirane osobe, a poslodavac je dužan na istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

P1 obrazac je dostupan na linku: /upload/files/Obrazac%20P1%202023.docx

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi na broj telefona 036/334-806.