Zakoni i akti

Zakoni i akti

Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE/MEDICINSKU REHABILITACIJU - ČLAN OBITELJI 19.06.2024 08:23
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE/MEDICINSKU REHABILITACIJU 19.06.2024 08:22
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA STANJE SOCIJALNE POTREBE 15.05.2024 14:13
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PRI LIJEČENJU - LIJEČENJE ČLANA OBITELJI UMRLOG BRANITELJA 15.05.2024 14:13
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PRI LIJEČENJU - LIJEČENJE ČLANA OBITELJI BRANITELJA 15.05.2024 14:11
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PRI LIJEČENJU - OSOBNO LIJEČENJE 15.05.2024 14:10
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PRI LIJEČENJU I JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA STANJE SOCIJALNE POTREBE ("Narodne novine HNŽ", broj 7/24) 15.05.2024 13:55
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA MEDICINSKU PREVENCIJU I REHABILITACIJU ("Narodne novine HNŽ" broj 6/22) 11.03.2024 13:32
UREDBA O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I PRAVILIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ("Narodne novine HNŽ" broj 1/24) 08.02.2024 11:09
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVAJA PRAVA NA JNP ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SAHRANE ("Narodne novine HNŽ" broj 12/22) 12.01.2024 12:08
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA ("Narodne novine" broj 10/22 12.01.2024 12:04
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA ("Narodne novine HNŽ" broj 6/21) 10.01.2024 08:59
NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HNŽ ("Narodne novine HNŽ" HNŽ 6/18, 4/21, 7/22,11/23) 10.01.2024 08:53
ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HNŽ (Narodne novine HNŽ 11/23) 23.10.2023 11:10
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINACIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U GERIJATRIJSKE CENTRE 06.09.2023 14:46
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINACIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U GERIJATRIJSKE CENTRE ("Narodne novine HNŽ" broj 7/23) 06.09.2023 14:45
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POMOĆ U PROJEKTIMA SAMOUPOŠLJAVANJA, OTVARANJA RADNIH MJESTA I DRUGIH OBLIKA RADNOG ANGAŽIRANJA ("Narodne novine HNŽ" broj 7/23) 06.09.2023 14:44
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE ("Narodne novine HNŽ" broj 2/23) 16.02.2023 08:59
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OLAKŠICE KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA ("Narodne novine HNŽ" broj 10/22) 15.11.2022 15:37
UVJERENJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE 14.11.2022 10:43
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA FBIH ("Službene novine FBIH" broj 29/22) 30.08.2022 09:40
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOV ANJIHOVIH OBITEJI FBIH ("Službene novine FBIH" br. 29/22) 30.08.2022 09:38
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITEJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HNŽ HNŽ (Narodne novine HNŽ br. 7/22) 30.08.2022 09:35
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA 25.01.2022 12:51
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 25.01.2022 09:28

Stranice