Dopunska prava branitelja

Dopunska prava branitelja

Dopunska prava su prava koja osigurava županijsko tijelo uprave svojim propisom, te jedinice lokalne samouprave, predstavljaju dopunu i nadogradnju osnovnih prava, a koja čine principe koji omogućavaju nadležnim tijelima da se braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članovima obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja omogući potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvenom okruženju, u cilju zaštite digniteta branitelja, poboljšanja  kvalitete života i prava koja braniteljima pripadaju nakon smrti.