POPIS PRAVA

POPIS PRAVA

DOPUNSKA PRAVA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE

Pravni osnov za ostvarivanje dopunskih prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite sadržan je u Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Narodne novine HNŽ" br. 6/18).

Županijskim Zakonom utvrđena su slijedeća prava iz nadležnosti Županije:

PRAVA KOJIMA SE POBOLJŠAVA KVALITETA ŽIVOTA

Pod pravima kojima se poboljšava  kvaliteta života podrazumijevaju se sljedeća prava:

a)      prava iz područja zdravstva,

b)      prava pri školovanju,

c)      prava na prioritet pri upošljavanju,

d)     prava na pomoć u projektima samoupošljavanja i otvaranja radnih mjesta,

e)      prava na stambeno zbrinjavanje.

Prava iz područja zdravstva

Pod pravima iz područja zdravstva podrazumijevaju se sljedeća prava:

a)      pravo na zdravstveno osiguranje,

b)      pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri liječenju,

c)      pravo na ortopedska pomagala,

d)     pravo na medicinsku prevenciju i rehabilitaciju.

Prava pri školovanju

Pod pravima pri školovanju podrazumijevaju se sljedeća prava:

a)      pravo na prioritet kod upisa u obrazovne ustanove,

b)      pravo na prioritet kod smještaja u studentske domove,

c)      pravo na prioritet pri stipendiranju,

d)     pravo na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama,

e)      pravo na doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju.

Pravo na prioritet pri upošljavanju

Pravo na prioritet pri upošljavanju podrazumijeva:

a)      pravo na prioritet pri upošljavanju,

b)      pravo na prioritet pri korištenju programa  za upošljavanje.

Pravo na resocijalizaciju i integraciju branitelja  kroz samoupošljavanje,  otvaranja radnih mjesta i druge oblike radnog angažiranja:

Ovo pravo podrazumijeva:

a)      pravo na pomoć u projektima samoupošljavanja, otvaranja radnih mjesta i podizanja kvalitete života,

b)     pravo na pomoć kroz projekte/programe unapređenja održivosti brniteljskog poduzetništva

c)      pravo na prioritet pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pri jednakim uvjetima.

Pravo na stambeno zbrinjavanje:

Pod pravom na stambeno zbrinjavanje podrazumijevaju se slijedeća prava:

a)      pravo na pomoć pri stambenom zbrinjavanju,

b)      pravo na subvencioniranje obveze plaćanja naknada iz članka 26. Zakona.

PRAVA NAKON SMRTI KORISNIKA

Pod pravima nakon smrti korisnika podrazumijevaju se slijedeća prava:

a)      pravo na naknadu troškova sahrane,

b)      pravo na naknadu za podizanje nadgrobnog spomenika ili spomen obilježja,

c)      pravo dobitnika ratnih priznanja i odličja na obavještavanje o smrti putem  medija, organiziranje sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih osoba.

OSTALA PRAVA

Pod ostalim pravima podrazumijevaju se sljedeća prava:

a)      pravo na jednokratnu novčanu pomoć za stanje socijalne i druge izvanredne potrebe,

b)      pravo na prioritet bez čekanja u redu u javnim ustanovama,

c)      pravo na sufinanciranje troškova smještaja i pravo kod prioriteta smještaja u gerijatrijske centre,

d)     pravo na prilagođavanje prilaza i uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim mjestima,

e)      pravo na novčanu pomoć za obilježavanje značajnih datuma, očuvanje digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

f)       pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu