Zakoni i akti

Zakoni i akti

Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
ZAHTJEV ZA PRESTANAK PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 25.01.2022 09:24
ZAHTJEV ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI 14.10.2019 14:00
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UVJETA, KRITERIJA I POSTUPKA OSTVARIVANJA PRAVA NA DOŠKOLOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PREKVALIFIKACIJU ("NARODNE NOVINE HNŽ" BROJ:2/19) 24.04.2019 13:21
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OLAKŠICE KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA ("NARODNE NOVINE HNŽ" BROJ:2/19) 24.04.2019 13:16
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE ("NARODNE NOVINE HNŽ" BROJ:2/19, 7/21) 24.04.2019 13:14
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POMOĆ U PROJEKTIMA SAMOUPOŠLJAVANJA, OTVARANJA RADNIH MJESTA I DRUGIH OBLIKA RADNOG ANGAŽIRANJA("NARODNE NOVINE HNŽ" BR. 2/19) 24.04.2019 13:11
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA ("NARODNE NOVINE HNŽ" BROJ:1/19) 11.03.2019 10:54
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNE KATETERE ZA SAMOKATETERIZACIJU 05.03.2019 13:28
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA 05.03.2019 13:27
ZAHTJEV ZA NOVČANU POMOĆ ZA POKRIVANJE TROŠKOVA IZRADE I PODIZANJA ZAJEDNIČKOG SPOMEN OBILJEŽJA 11.12.2018 12:14
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ("Narodne novine HNŽ" broj:06/18, 4/21) 03.09.2018 08:26
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („NARODNE NOVINE HNŽ“ BROJ: 8/18) 02.02.2015 13:20
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA POKRIVANJE TROŠKOVA PODIZANJA NADGROBNOG SPOMENIKA ILI SPOMEN OBILJEŽJA ("NOVINE HNŽ" BR. 9/18) 29.01.2015 12:03
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SAHRANE („NARODNE NOVINE HNŽ“ BROJ: 8/18) 29.01.2015 11:58
ZAHTJEV ZA NOVČANU POMOĆ ZA POKRIVANJE TROŠKOVA PODIZANJA NADGROBNOG SPOMENIKA 28.01.2015 14:03
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA POKRIVANJE TROŠKOVA SAHRANE 28.01.2015 14:01
ZAKON O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ("Službene novine FBiH" broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) 24.01.2015 10:31

Stranice